//////

OBSŁUGA JEDNEGO RYNKU

Rynkiem takim może być małe miasto, które obsługuje np. mala piekarnia albo drukarnia, lub region (np. określony rynek regionalny obsługiwany przez browar). Przedsiębiorstwo tego typu lokalizuje często ten jeden zakład w środku obsługiwa­nego rynku, ponieważ koszty obsługi wzrastają wraz z odległością. Zakład dalej położony musi bowiem ponosić wyższe koszty transportu. W pewnych sytuacjach usytuowanie zakładu w pewnej odległości od obsługiwanego rynku może być jednak ekonomicznie uzasadnione, a wyższe koszty transportu mogą być zrekompensowane przez niskie koszty robocizny czy surowców, a przede wszystkim niższą cenę działki pod budowę takiego zakładu.

Read Comments

SPRAWNOŚĆ SYSTEMU

Cel fizycznej dystrybucji można określić dokładniej przez wprowadzenie po­jęcia sprawnosci systemu.  Sprawność tę możemy ująć w postaci stosunku wyników systemu do jego nakładów. Podstawowym wynikiem (efektem) systemu dystrybucji fizycznej jest poziom usług dla nabywców. Wykonywanie tych usług dostarcza na­bywcom określonych korzyści, wywołuje zadowolenie, a równocześnie stanowi instrument oddziaływania na nabywców. Z punktu widzenia nabywcy usługi przy­bierają następującą postać.  Dostawcy mogą określać swoje zadania w różnej formie, na przykład jako , dostar­czenie towaru najpóźniej w ciągu trzech dni”, względnie w postaci „procentu na- bywców, którzy powinni otrzymać zamówione towary w ciągu określonej liczby.

Read Comments

PROBLEM SZKOLENIA PRACOWNIKÓW

Topową formą pomocy jest szkolenie sprzedawców hurtownika lub detalisty. W przj^padku artykułów konsumpcyjnych powszechne jest udzielanie pomocy w urządzaniu wystaw określonych produktów wewnątrz punktów sprzedaży deta- licznej. Wiele podobnych form pomocy stosuje producent również w odniesieniu do środków produkcji. Tutaj problem szkolenia pracowników pośrednika nabiera jeszcze większego znaczenia. Im więcej pomocy producent udziela pośrednikom w kanałach dystrybucji, tym większą część funkcji marketingowych przyjmuje na siebie.  Niekiedy mogą występować takie sytuacje, że rola pośredników ogranicza się jedynie do reklamowania produktów i zbierania zamówień (niektóre artykuły trwa­łego użytku).

Read Comments

ZAKUPY DETALICZNE

Detaliści mogą wtedy zakupywać towary w mniejszych odstępach czasu, a zatem wystarczy im zapas na przykład na jeden tydzień. Hurtownik w takim przypadku nie będzie potrzebował tak dużego zapasu towarów jak detaliści, gdyż jest mało prawdopodobne, aby we wszystkich punktach sprzedaży nastąpił nieoczekiwany wzrost popytu. Dlatego hurtow­nikowi mogą wystarczyć zapasy na przykład na 1,3 tygodnia, tj. 3000 jednostek towaru. Całko­wity zapas w sieoi detalicznej i u hurtownika wyniesie wówczas 5000 jednostek (2000+3000). Jak wynika z przykładu wydłużenie kanału dystrybucji poprzez wprowadzenie hurtu może przyczynić się do zmniejszenia całkowitych zapasów potrzebnych w ob­rocie.

Read Comments

ROZPATRYWANA CENA

Kanał taki zależy od wielu czynników. Można go skracać, wyłączając na przykład hurtownika, lub wydłużać, włączając na przykład różnych agentów, co ma często miejsce w handlu zagranicznym. Obok pośredników, istotną rolę w dostarczaniu dóbr i usług do ostatecznych odbiorców odgrywa transport i magazy­nowanie. Mówiąc więc o kanale dystrybucji ma się na myśli dostarczanie właściwego s.     dobra lub usługi do konsumentów lub użytkowników.Promocja obejmuje wszelkie sposoby komunikowania się z odbiorcami i dotyczy dwóch podstawowych zagadnień: informowania klientów o dobrach i usługach możliwych do nabycia „oraz nakłanianie do ich zakupu. Transakcja zakupu-sprzedaży jest ostatecznym, praktycznym celem każdego przedsiębiorstwa.Cena rozpatrywana w kontekście tworzenia odpowiedniej kompozycji elementów marketingu~musi być dostatecznie atrakcyjna dla odbiorcy, aby zdecydował się na kupienie danego dobra czy usługi. Musi óha uwzględniać nie tylko warunki ekonomiczne, lecz także odpowiednie, obowiązujące na terenie działania przed­siębiorstwa przepisy prawne dotyczące cen.

Read Comments

SPRZEDAŻ

Producent musi więc w rezultacie myśleć kategoriami swoich bezpośrednich odbiorców oraz konsumentów i użytkowników. W innym przypadku traci on kontrolę nad rynkiem. Sprzedaż, stanowiąca czwartą funkcję, oznacza w najszerszym ujęciu nie tylko sam akt kupna-sprzedaży, lecz także wyszukiwanie nabywców, pobudzenie popytu oraz doradztwo i inne usługi dla odbiorcy. Chodzi więc o takie działanie, jak: reklama i inne formy popierania sprzedaży (na przykład wystawy czy pokazy), opakowanie (zwracające uwagę kupującego oraz dostarczające mu odpowiednich informacji o  towarze), akwizycja i usługi dla klientów w formie pomocy i doradztwa w za­kresie instalacji różnych urządzeń, na przykład urządzeń domowych, sposobów ich używania, konserwacji i naprawy.

Read Comments

Sklep i nie tylko

Biorąc pod uwagę, że zakupy same w sobie nie dla każdego są czystą rozkoszą ,tworzone są oferty zakupów nietypowych i powiązanych z czymś jeszcze. Osoby o wykształceniu plastycznym i specjalizujące się w projektowaniu ubiorów otwierają sklepy, będące zarazem miejscem, gdzie można posiedzieć i zrelaksować się. Wiadomo, że ubiory autorskie do tanich nie należą, nawet jeśli są dziełem nie znanego jeszcze projektanta, więc w ofercie musi być także coś tańszego i bardziej pospolitego. Natomiast kreacje artystyczne można podziwiać, przymierzyć i… niekoniecznie kupić. Udostępnione czasopisma poświęcone modzie, rozłożone na stolikach świetnie się czyta i przegląda przy kawie i soku. Oferta sklepu obejmuje również biżuterię artystyczną oraz warsztaty i porady komponowania i dobierania ubioru do sylwetki. można także zlecić drobne przeróbki lub dowiedzieć się, jak to zrobić osobiście. Jest to ogólnie połączenie sklepu z kawiarnią, pracownią plastyczną, klubem dyskusyjnym i punktem usługowym. Wszystko to w bardzo sympatycznie zaaranżowanym wnętrzu.

Tags: , , ,

Read Comments

Sklep teraz tak dostępny

Ludzie teraz żyją w bardzo wygodnych czasach. Mają możność pójść do sklepu i zakupić potrzebne produkty. Dawniej funkcjonowało się biednie, jeśli chodzi o pożywienie większość pobierana była z prywatnego gospodarstwa. Społeczeństwo pracowało na roli, aby mieć co włożyć do przysłowiowego garnka. Teraz ludzie zajmują się działaniem zawodowym, nie mają czasu cokolwiek samemu uprawiać. Sklepy z jednej strony są pomocą, jednak trzeba wziąć pod uwagę, że nie wszystko równa się z naturalnością. Wiadomo chodzi tu o pieniądze, produkuję się żywność, jednak nie zawsze znanych i zdrowych źródeł. Warto czytać co się wkłada do ust, dla własnego bezpieczeństwa. Zakupy to oczywiście codzienność więc trzeba uważać, aby nie narazić się na nieprzyjemności. Nie wszyscy preferują chodzenie do sklepu, niektórzy po prostu wolą skorzystać z Internetu. Oszczędność finansów, bo przecież dzięki sieci można znaleźć o wiele tańsze rzeczy, stanie w kolejkach jest również męczące. Nowoczesność przyniosła wiele rozwiązań.

Tags: , ,

Read Comments

Zakupy gdzie indziej

Jakoś tak się utarło, że nawet z krótkiego wyjazdu do innego miasta, nawet w służbowa delegację, trzeba przywieźć jakąś pamiątkę. Nie zawsze wiadomo, co powinno być tym przedmiotem, stanowiącym specjalność danej miejscowości. ale kupić coś trzeba, więc jeśli tylko pojawi się wolna chwila podczas pobytu, czym prędzej należy udać się odmiejscowych sklepów. Niektórzy poprzestają na czymś banalnym w typowym sklepiku z pamiątkami, inni poszukują czegoś ambitniejszego. wiedząc, że każda miejscowość, jakoś tam się odróżnia od innych, próbują odmienność te znaleźć w sklepach i w formie pamiątki dowieźć do domu. Może to być na przykład tańszy niż gdzie indziej szampan albo większy wybór czekoladowych cukierków (czasem trzeba sobie wmówić, że faktycznie był większy niż w swoim mieście). Kobiety preferują poszukiwania odmienności w sklepach odzieżowych, obuwniczych lub bieliźniarskich. wtedy role pamiątki może pełnić nowa sukienka, buty, albo całkiem wyjątkowy, zdecydowanie tańszy niż gdzie indziej, komplet bielizny.

Tags: ,

Read Comments

Zakupy czynność niemalże najistotniejsza

Zakupy robi się właściwie każdego dnia. Jednak to nie zmienia faktu, że potrzebne jest obiektywne patrzenie co się teraz dzieję dookoła. Mianowicie dzisiejsze produkty spożywcze nie zawsze można nazwać naturalnymi, jest w nich mnóstwo chemii. Dawniej nie było słychać o takiego rodzaju substancjach w jedzeniu, jednak wszystko się zmieniło, jedyne co pozostaję to po prostu uważać. Społeczeństwo zaniedbuję swój organizm, wpycha w siebie mnóstwo produktów, tak naprawdę nieznanych źródeł. Zakupy powinny kojarzyć się z czymś przyjemnym a nie drogą zagrożenia. Co jak co, lecz pożywienie powinno być naturalne, pogoń za pieniądzem, zarabianie jest ważniejsze niż sam człowiek. Jeśli tak to chyba coś tu nie jest zgodne z zasadami życiami. Lepiej uważać na zakupy, wybierać tylko zdrowe produkty, tak by nie narazić się na nieprzyjemności. Tylko i wyłącznie to od ludzi zależy co będą jedli, w końcu to oni wybierają półki będąc w sklepie. Teraz nie pozostaję nic innego jak uważać nawet na szaleństwo zakupowe.

Tags: ,

Read Comments

W MIARĘ ZWIĘKSZANIA WIELKOŚCI DOSTAW

W miarę zwiększania wielkości dostaw. Wybór określonego wariantu transportu wpływa na różny czas real zacji za­mówienia: W miarę wydłużania się tego czasu rosną koszty z tytułu nie sprzedaży (koszty utraconych korzyści). Jeżeli zapas u odbiorcy został i oczekuje on na ponowną dostawę, to w takim przypadku ponosi on określony, kosz y (np. bezczynność urządzeń wytwórczych w zakładach przemysłowych „warów w sieci handlowej itp.). Wydłużenie się czasu dostay powoduje również wzr^ kosztów u dostawcy, gdyż towar znajdujący się w inaczej mówiąc wolniejsze dostawy obniżają koszty transportu, ale za to powodują wzrost kosztów nie zrealizowanej sprzedaży.

Read Comments

WADA DOSTAW BEZPOŚREDNICH

Wadą dostaw bezpośrednich może byó spóźnienie realizacji zamówień w stosunku do dostaw dokonywanych z magazynu rejonowego. Dostawy bezpośrednie mogą również powodować wzrost kosztów transportu, ponieważ typowa wielkość dostawy bezpośredniej jest z reguły mniejsza od wielkości dostawy magazynowej. Jednakie zastrzeżenia dotyczące opóźnienia dostaw bezpośrednich tracą swój sens, jezeh weźmie się pod uwagę inny sposób transportu (zamiast na przykład ^sportu kolejowego transport samochodowy, a tym bardziej lotniczy). W ten sposób wyższe koszty transportu rekompensują oszczędności na kosztach magazynowania. Pod j mając decyzje w sprawie stosowania dostaw bezpośrednich należy więc brać pod „wagę wJe takich czynników, jak: charakter produktu (wartość jednostkowa, narażenie na zepsucie, sezonowość itp.), pożądana szybkość i koszty dostawy, rozmiar albo ciężar typowej partii zakupu oraz odległość.

Read Comments

OBSŁUGA WIELU RYNKÓW

Może on obsługiwać te rejony czterema sposobami, tj. poprzez: dostawy wyrobów bezpośrednio z zakładu wytwórczego do odbiorców zlokalizowanych we wschodnich rejonach kraju,  dostawy wyrobów do magazynu (magazynów) znajdujących się w rejonach wschodnich, dostawy części konstrukcyjnych wyrobu do zakładu montażowego, zlokalizo­wanego w rejonach wschodnich,  uruchomienie drugiego zakładu wytwórczego w rejonach wschodnich.Pierwszy z tych wariantów może mieć uzasadnienie na przykład w, przypadku produktów o dużej objętości i cenie (duże, ciężkie urządzenia techniczne o malej częstotliwości zakupu). Dostawy takich produktów powodują duze koszty załadunku. Jest oczywiste, że koszty te będą mniejsze wówczas, kiedy towar będzie bezpośrednio dostarczany z zakładu wytwórczego do odbiorcy.

Read Comments

KORZYŚCI LOKALIZACJI

Korzyści lokalizacji zakładu Wytwórczego blisko obsługiwanego rynku albo źródeł surowców zależą głównie od kosztów przemieszczania gotowych wyrobów i kosztów produkcji. Przedsiębiorstwo wybierające jedną z możliwości musi wnikli­wie ocenić nie tylko aktualne alternatywne koszty, ale również alternatywne koszty w przyszłości (koszty przewidywane), bowiem parametry rachunku ekonomicznego mogą zmieniać się w czasie.Przedsiębiorstwo takie dysponuje kilkoma wariantami strategii w zakresie fizycz- nej dystrybucji. Rozważmy sytuację producenta, którego zakład wytwórczy zloka­lizowany jest np. w centrum kraju, zamierzającego objąć zasięgiem swoje] działal­ności wschodnie rejony kraju (np. województwa lubelskie, rzeszowskie, przemys le itp.).

Read Comments